Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
F. H. U REKIN Wojciech Schweitzer

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Wojciech Schweitzer.
  2. Celem zbierania danych jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usługi hotelarskiej.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lu ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi hotelowej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi hotelarskiej, w razie konieczności przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych tj. przez 6 lat od daty wykonania usługi hotelarskiej.