Kierownictwo nawigator spa jako Administrator danych osobowych w rozumieniu „RODO” (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r) informuje, że przetwarzanie danych osobowych Gości hotelowych odbywa się wyłącznie w zakresie wyznaczonym przez prawo administracyjne oraz dla potrzeb związanych z wystawieniem dokumentów finansowych potwierdzających rozrachunki z tego tytułu.

Każde przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych będzie poprzedzone procedurą uzyskania zgody osoby zainteresowanej zgodnie z art. 6 RODO.